Kokemuksia Rekry-akatemiasta


”Pääsin tekemään harjoitteluni Suomen Henkilöstöasiantuntijoilla syksyllä 2023. Olen itse taustaltani englannin kielen opiskelija kieliasiantuntijalinjalta, ja sivuaineena olen opiskellut johtamista ja markkinointia, mitä kautta minulla heräsikin halu erikoistua HR-alalle. Harjoittelun kautta pääsin oppimaan alasta tarkemmin niin perehdytyksen kuin itse käytännön tekemisen kautta: pääsin mm. haastattelemaan työnhakijoita osaamillani kielillä, kirjoittamaan hakijaprofiileja sekä toteuttamaan yhteistyössä Paremmin Yhdessä ry:n kanssa työllisyystapahtumaa. Harjoitteluni aikana opin uusia taitoja, mutta pääsin myös hyödyntämään ennestään olevia kielitaitojani käyttämällä englantia ja venäjää haastatteluissa ja käännöstehtävissä. Itse perehdytys oli toteutettu hyvin, koen että sain arvokasta ymmärrystä henkilöstöpalveluyrityksen toiminnasta ja itse alasta sopivassa tahdissa. Myös viikkopalavereissa käytiin läpi mm. työsopimuksia, joten sitäkin kautta oma tietämys kehittyi.

Vaikka aluksi koinkin epävarmuutta erilaisen koulutustaustani takia, harjoittelun edetessä aloin nähdä sen tuomat mahdollisuudet – erityisesti haastatteluissa huomasin, että hakijat rentoutuivat ja osasivat kertoa laajasti omasta osaamisestaan, kun he pääsivät käyttämään itselle vahvaa kieltä. Myös saamani positiivinen palaute työkavereilta auttoi tunnistamaan omia vahvuuksiani.

Kaiken kaikkiaan, harjoittelu oli todella hyvä kokemus – monipuolista tekemistä riitti, työporukka ja ilmapiiri oli lämmin ja mukava, uusia taitoja tarttui mukaan. Erityisen kiitollinen olen siitä, että pääsin oppimaan käytännön tekemisellä – sitä kautta saa oikeasti harjoitusta ja on helppo seurata omaa kehitystä. Voin erittäin lämpimästi suositella Rekry-akatemiaa harjoittelun suorittamiseen!”

Sara / HR-harjoittelija

”Hain Suomen Henkilöstöasiantuntijoille harjoitteluun, kun etsin tradenomiopintoihini liittyvää syventävää harjoittelupaikkaa. Opinnoissani suuntaus oli henkilöstöhallinto ja –johtaminen, ja harjoittelu sopi erinomaisesti opintojen loppuvaiheen osaamisen syventämiseen HR-alalle.  

Harjoittelun aikana tehtäviini kuului suorarekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen parissa mm. rekrytointeja, uusasiakashankintaa, työpaikkailmoitusten teko, haastattelut ja hakijavalinnat, sopimusten laatiminen, asiakassuhteiden hoito, sidosryhmätyöskentely, verkostoitumistyö ja rekrytapahtumissa edustaminen. Työnkuva oli monipuolinen ja sain hyvän kokonaiskuvan HR-alan työtehtäviin. Työnteko onnistui joustavasti hybridityöskentelynä niin toimistolta kuin etänäkin. 

Suomen Henkilöstöasiantuntijoilla ilmapiiri on ideointiin ja kehittämiseen kannustava. Perehdytys oli kattava ja tukea uuden opetteluun oli jatkuvasti saatavilla.  Käytännön työhön pääsi heti käsiksi ja sain vastuulleni omia projekteja heti harjoittelun alkumetreillä. Ennen kaikkea tekemisen meininki ja yhteishenki toimistolla oli kohdallaan ja tunsin itseni tervetulleeksi. 

Harjoittelun aikana sain ennen kaikkea arvokasta käytännön kokemusta, mutta koin kehittyneeni myös ammattilaisena ja asiantuntijana. Lisäksi pääsin verkostoitumaan ja sain itsevarmuutta tulevaa työuraani varten: harjoittelusta saamaani osaamista arvostettiin työhaastattelussa ja sainkin uuden työpaikan julkisen puolen työllistämistyön parista pitkälti harjoittelukokemukseni ansiosta ja sen innoittama.”

Johanna / HR-harjoittelija

”Pääsin Suomen Henkilöstöasiantuntijoille harjoitteluun syksyn alussa, kun etsin liiketalouden opiskelijana ammatillisesti syventävää harjoittelua. Jo haastattelun jälkeen minulle jäi todella lämmin kuva ja hyvä fiilis paikasta, ja sellainen tunne on säilynyt koko harjoittelun ajan. Toimistolle on aina mukava tulla, sillä ilmapiiri on kannustava ja rento. Sain kattavan perehdytyksen ja työtehtävät ovat olleet monipuolisia. On päässyt kokeilemaan kaikkea mitä haluaa, haastamaan itseä ja tunnustella, mikä tuntuu omalta tekemiseltä. Tehtävät ovat vaihdelleet aina rekrytoinneista markkinointiin ja uusasiakashankintaan asti. Töitä on saanut tehdä myös etänä, mutta toimistolle olen aina tullut, sillä tunnelma on niin tiivis ja lämmin, sekä mielestäni on mukavampi tehdä yhdessä töitä ja keskustella asioista porukalla. Verkostoitumistapahtumiin ja yrityskäynneille olen päässyt osallistumaan mukaan, ja olenkin nauttinut niistä paljon. Verkostoitumistapahtumat ovat hieno mahdollisuus saada laajempaa näkökulmaa myös yritystoiminnasta. Suosittelen lämmöllä hr-harjoittelua Suomen Henkilöstöasiantuntijoilla kaikille alasta kiinnostuneille!”

Siiri / HR-harjoittelija

”Harjoittelijana pääsin jo ensimmäisten viikkojen aikana tekemään ja näkemään monenlaista liittyen työntekijöiden rekrytointeihin. Hauskinta onkin ollut verkostojen luominen erilaisissa tilaisuuksissa. Siitä minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta. Mukava työympäristö on tärkeä lähtökohta itsensä kehittämiselle. Siitä tämä yritys saa paljon kehuja! Hyvälle perehdytykselle annan myös kiitosta. Minun kohdallani perehdytys on edennyt sopivaa tahtia ja vastuuta on tarpeeksi, mutta ei liikaa. Ilmapiiri on aina avoin ja vastaanottavainen. Yrityksen toiminnassa tärkeänä osana arvostetaan selvästi työhyvinvointia. Se on tullut minulle selväksi esimerkiksi sen kautta, että työnteossa saan kuunnella myös itseäni ja käyttää omaa luovuuttani. Hyvällä säällä töitäkin on lupa tehdä, vaikka ulkona. Työnteolle, päätösten tekemiselle ja ennen kaikkea omalle ideoinnille annetaan paljon tilaa. Kun perusteet ovat kaikilla samat, omaa persoonaa saa tuoda esiin. Lisäksi täällä ollaan aina avoinna uusille ideoille, eikä niiden ääneen sanomista tarvitse jännittää. On kiva saada oma äänensä kuuluviin ja päästä toteuttamaan itseään.” Lue koko teksti…

Sofia / HR-harjoittelija

”Päädyin Henkilöstöasiantuntijoille hr-harjoitteluun, kun pidin kesän jälkeen taukoa opettajan töistä. Harjoittelukuvauksen tehtävät vaikuttivat monipuolisilta ja sitä ne ovat olleetkin harjoittelun aikana. Tehtäviini on kuulunut mm. työpaikkailmoitusten laatiminen, työhaastattelujen hoitaminen ja ajanvaraus, työnhakijaprofiilien ja sopimusasiakirjojen laatiminen sekä viestintä asiakasyritysten ja työntekijöiden kanssa. Olen päässyt tutustumaan myös paikallisten yrittäjäverkostojen toimintaan ja osallistumaan asiakashankintaan sekä markkinointiin. Ala ei ollut minulle entuudestaan juurikaan tuttu ja sain hyvän perehdytyksen, oli kyse sitten yleisestä henkilöstöpalvelualan esittelystä tai tietojärjestelmien käytöstä. Toimistolla on sellainen tiimi ja ilmapiiri, että on voinut rennoin mielin opetella uutta, ideoida ääneen ja tehdä työtä omalla tyylillä. Ongelmiin ei ole liiaksi tartuttu, vaan asenne on ollut ratkaisukeskeinen ja eteenpäinkatsova.

Suosittelen harjoittelua Henkilöstöasiantuntijoilla kaikille alasta kiinnostuneille ja alaa opiskeleville – heillä saa kokeilla ja kehittää työtään eri osa-alueilla niin paljon, kuin intoa riittää. Vastaanotto on varmasti lämmin.”

Sanna / HR-harjoittelija