Potkua myyntiin!


Esimerkkikoulutuksia

Asiakaspalvelun merkitys osana myyntiä on saanut kasvavaa huomiota viime vuosina. Asiakaspalveluun panostamalla voidaan kasvattaa erityisesti lisämyyntiä sekä asiakassuhteiden pysyvyyttä. Tässä koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla myynnillinen asiakaspalvelu onnistuu ja opetellaan kohtaamaan erilaisia asiakastyyppejä.

Tämä koulutus rakentuu yllä kuvatun Basic -koulutuksen pohjalle, mutta aiheisiin perehdytään syvällisemmin, esimerkiksi tilannesimulaatioiden avulla. Lisäksi käsitellään myös myynnillisen asiakaspalvelun asettamia vaatimuksia työntekijöille sekä keskitytään tarkemmin asiakaspalvelun tavoitteisiin.

Tämä myyntikoulutus sopii hyvin erityisesti uusien myyjien perehdyttämiseen, mutta toimii myös hyvänä kertauksena kokeneemmille myyjille. Koulutuksessa käydään läpi myynnin perusasioita aina myyjän olemuksesta lähtien, tutustutaan asiakashankinnan perusteisiin ja opetellaan asiakaslähtöistä myyntitapaa.

Tämä myyntikoulutus on kokonaisvaltainen paketti, joka sopii isommallekin myyntiorganisaatiolle. Koulutuksessa käsitellään yrityksen myyntiprosessia, toimintatapoja sekä suhdetta kilpailijoihin aina omasta yrityksestä, sen tilanteesta ja arvoista liikkeelle lähtien. Lisäksi käydään käytännön tasolla läpi oleelliset myyntiin liittyvät toimenpiteet

Tämän valmennuksen myötä opit ymmärtämään paremmin itseäsi ja moninaisia (erilaisia) ihmisiä sekä hyödyntämään tätä ymmärrystä myyntityössäsi. Kun ymmärrät asiakkaan päätöksenteon motiivit ja
mekanismit, opit myymään paremmin.


Näin etenemme:

  1. Tilanteen kartoittaminen: Tutustumme organisaatioonne ja määrittelemme yhteistyössä, millainen koulutuspaketti sopii tarpeisiinne parhaiten.
  2. Koulutuksen toteuttaminen: Koulutus toteutetaan sovitusti yhden tai useamman päivän aikana.
  3. Jälkiarviointi: Koulutuksen jälkeen käymme läpi koulutuksen annin ja sovimme mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Haluatko kuulla lisää myyntikoulutuksistamme? Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä.