Potkua myyntiin!

Myynti on lähes poikkeuksetta yksi yritystoiminnan tärkeimmistä osa-alueista. Ilman myyntiä ei tule asiakkaita. Tästä tosiasiasta huolimatta myyjien ammattitaitoon panostaminen on helppo unohtaa.

Myyntikoulutuksilla voidaan parantaa myyjien myyntitaitoja, tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta. Huippumyyjät asettavat ja myös saavuttavat tavoitteensa, hallitsevat tehokkaan ajankäytön sekä arvioivat jatkuvasti omaa tekemistään.

Myyntikoulutuksissa keskitymme mm. myyntiprosessin hallintaan, oman yrityksen tavoitteisiin sekä käytännön myyntityöhön. Kaiken taustalla vaikuttaa ajatus asiakaslähtöisestä myynnistä. Työskentelymuotoina hyödynnämme esimerkiksi alustuksia, keskusteluja, tilanneharjoituksia sekä ryhmä- ja yksilötehtäviä. Koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.


Esimerkkikoulutuksia

Myynnin perusteet

Tämä myyntikoulutus sopii hyvin erityisesti uusien myyjien perehdyttämiseen, mutta toimii myös hyvänä kertauksena kokeneemmille myyjille. Koulutuksessa käydään läpi myynnin perusasioita aina myyjän olemuksesta lähtien, tutustutaan asiakashankinnan perusteisiin ja opetellaan asiakaslähtöistä myyntitapaa.

Kesto: 8h

Myyntiä – Menestystä!

Tämä myyntikoulutus on kokonaisvaltainen paketti, joka sopii isommallekin myyntiorganisaatiolle. Koulutuksessa käsitellään yrityksen myyntiprosessia, toimintatapoja sekä suhdetta kilpailijoihin aina omasta yrityksestä, sen tilanteesta ja arvoista liikkeelle lähtien. Lisäksi käydään käytännön tasolla läpi oleelliset myyntiin liittyvät toimenpiteet.

Kesto: Tapauskohtainen yrityksen tarpeiden mukaan

Extended DISC-verkkovalmennus

Tämän valmennuksen myötä opit ymmärtämään paremmin itseäsi ja moninaisia (erilaisia) ihmisiä sekä hyödyntämään tätä ymmärrystä myyntityössäsi. Kun ymmärrät asiakkaan päätöksenteon motiivit ja
mekanismit, opit myymään paremmin.

Koulutus sisältää:

  • Extended Disc analyysin
  • Orientaation verkon yli 0,5 h
  • Käyttöoikeuden Extended Disc -verkkokurssiin 3 kk
  • Henkilökohtainen verkko-ohjauskeskustelu yritysvalmentajan kanssa 1,5 h

Näin etenemme:

  1. Tilanteen kartoittaminen: Tutustumme organisaatioonne ja määrittelemme yhteistyössä, millainen koulutuspaketti sopii tarpeisiinne parhaiten.
  2. Koulutuksen toteuttaminen: Koulutus toteutetaan sovitusti yhden tai useamman päivän aikana.
  3. Jälkiarviointi: Koulutuksen jälkeen käymme läpi koulutuksen annin ja sovimme mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Haluatko kuulla lisää myyntikoulutuksistamme? Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä.