17.3.2023

Työmarkkinoiden iso haaste — kohtaanto-ongelma

Kohtaanto-ongelma tarkoittaa tilannetta, jossa työpaikkoja on tarjolla, mutta työnhakijoilla ei ole tarvittavia taitoja tai koulutusta täyttämään näitä paikkoja. Tällainen tilanne voi johtua esimerkiksi siitä, että työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa tai, että tietyt ammatit nähdään vähemmän houkuttelevia kuin toiset. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma on ollut olemassa jo pitkään, mutta se on tullut erityisen akuutiksi viime vuosina, kun esimerkiksi teknologian kehitys ja globalisaatio ovat muuttaneet työmarkkinoita.


Yksi syy kohtaanto-ongelmaan on se, että työmarkkinat ovat usein alueellisesti eriytyneet. Tietyillä alueilla voi olla korkea työttömyysaste, kun taas toisilla alueilla tiettyjen alojen työntekijöistä on pulaa. Tämä johtuu usein siitä, että työpaikkoja on tietyillä alueilla enemmän kuin toisaalla, ja eri ammattien kysyntä vaihtelee alueittain. Tällaisissa tapauksissa olisi tärkeää, että työnhakijat olisivat valmiita muuttamaan eri paikkakunnalle, jotta he voisivat löytää töitä itselleen. Myös työnantajat voisivat houkutella työntekijöitä muuttamaan, tarjoamalla esimerkiksi asumiskuluja tai muita etuuksia työntekijöille.

Toinen syy kohtaanto-ongelmaan on se, että työpaikkojen vaatimukset ovat usein hyvin korkeat. Työpaikkojen edellytykset voivat sisältää tietyn koulutuksen tai tietyn määrän työkokemusta, mikä voi rajoittaa potentiaalisten työntekijöiden määrää. Tämä voi johtaa siihen, että työnantajat eivät löydä sopivaa työntekijää, vaikka työnhakijoita olisi paljon. Tässä tapauksessa työnantajien tulisi harkita mahdollisuutta kouluttaa työntekijöitä, jotta avoimet työpaikat saataisiin täytettyä.

Kolmas syy kohtaanto-ongelmaan liittyy teknologian nopeaan kehitykseen. Monet perinteiset ammatit ovat katoamassa tai muuttumassa, kun taas uusia ammatteja syntyy jatkuvasti. Tämä voi johtaa siihen, että monet työnhakijat eivät ole tarpeeksi päteviä uusiin työpaikkoihin. Toisaalta taas toiset ovat päteviä, mutta työpaikkoja ei vain heidän asuinalueellaan ole tarjolla.

Kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi on tärkeää parantaa koulutusjärjestelmän ja työvoimapalveluiden kykyä vastata työmarkkinoiden tarpeisiin sekä ennustaa tulevaisuuden työvoiman tarpeita. Lisäksi on tärkeää edistää liikkuvuutta työmarkkinoilla ja kehittää joustavampia työmarkkinoita, jotka helpottavat työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamista.
Avainsanat: , , , , , , , ,