Myynti

Halusimme tai emme, nykypäivän työelämä on täynnä erilaisia myyntitilanteita. Esimerkiksi työnhakutilanteessa myymme osaamistamme, työyhteisössä ideoitamme sekä markkinoilla tuotteita, palveluita tai ideologiaa. Jo työnantajamme edustaminen sisältää lukuisia myynnillisiä elementtejä.

Yksilön tulisi lähestyä myyntitilanteita oman persoonan ja omien vahvuuksien kautta. Perustason myynnin valmennuksessa käymme läpi tilanteita, joissa voi ja kannattaakin hyödyntää myyntiosaamistaan sekä miten näihin tilanteisiin tulisi valmistautua.

Valmennuksen sisältö esimerkiksi:

  • Keskusteleva haastattelu asiantuntijan ja valmennettavan välillä, jossa havainnollistetaan valmennettavan myyntipersoonaa.
  • Haastattelun pohjalta käymme läpi persoonan hyödyntämistä ja huomioonottamista erilaisissa myyntitilanteissa.