Alaistaidot

Nykyaikainen johtamiskulttuuri korostaa henkilöstöjohtamisen tärkeyttä. Usein tämä trendi tuo mukanaan myös vapauksia työntekijälle, jonka myötä yksilön vaikuttamismahdollisuudet työn suorittamistapoihin, aikatauluttamiseen ja jopa itse työn sisältöön ovat lisääntyneet. Tämän myötä korostuu myös yksilön vastuu paitsi itse työn suorittamisesta, myös esimerkiksi työn laadusta. Yksittäisen työtehtävän kohdalla tämä voi tarkoittaa oma-aloitteisuutta, isossa kokonaisuudessa taas itsensä johtamisen taitoa.

Valmennuksessa peilataan yksilön lähtökohtia nykyajan työelämän vaatimuksiin, mutta myös sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi korostamme esimerkiksi verkostojen ja verkostoitumisen tärkeyttä eri työtehtävissä.

Valmennuksen sisältö esimerkiksi:

  • Keskusteleva haastattelu asiantuntijan ja valmennettavan välillä, jossa pureudutaan valmennettavan työhistoriaan ja -kokemukseen.
  • Haastattelun pohjalta käymme läpi työyhteisössä olemisen ja vaikuttamisen teoriaa sekä käytäntöjä.