Työhaastattelu

Työhaastattelu on neuvottelutilanne, jossa pyritään molempia osapuolia hyödyttävään kompromissiin ennakkoon määrätyssä, ja usein suhteellisen nopeassakin aikataulussa. Näistä syistä myös haastattelun dialogi sekä tunnelma ovat hyvin erityislaatuisia, ja vaativatkin hyvää valmistautumista sekä tarkkaavaisuutta itse tilanteessa. Olit sitten hakemassa työtä tai myymässä omaa osaamistasi, oikea asenne on monesti yksi ratkaisevista tekijöistä onnistuneeseen lopputulokseen.

Työhaastatteluvalmennuksessa käymme läpi haastattelutilanteita yksilön lähtökohdista ja näkökulmasta, mutta myös haastattelijan perspektiivistä.

Valmennuksen sisältö esimerkiksi:

  • Sekä asiantuntija että valmennettava tekevät uramahdollisuuksien analyysin valmennettavan ansioluettelon pohjalta.
  • Työhaastattelu-harjoitus perustuen johonkin todelliseen työtehtävään.
  • Analyysin ja haastattelun pohjalta haastatteluun valmistautumisen sekä neuvottelutaitojen valmennus.
  • Työnhaun tulosten seuranta puhelimitse ja videoyhteyden välityksellä.