Uramahdollisuudet

Työsuhteiden pirstaleisuus sekä työelämässä yleistyvä projektityö ovat tuoneet uuden ulottuvuuden myös yksilön urasuunnitteluun. Kun pitkät työurat yhdellä työnantajalla ovat entistä harvinaisempia, luo se yhtäältä paineita, mutta myös mahdollisuuksia edetä omalla urallaan eri tavoin ja aikataulun mukaan. Huomiota saavat ja tarvitsevatkin myös yhä monipuolistuvat työntekijäroolit (palkansaaja, kevytyrittäjä, projektityöntekijä jne.) ja näiden tarjoamat mahdollisuudet.

Uravalmennuksessa kokoamme yhteen mm. edellä mainittuja työelämän osasia ennen kaikkea yksilön näkökulmasta, mutta huomioimme myös työnantajan sekä yhteiskunnan intressit.

Valmennuksen sisältö esimerkiksi:

  • Sekä asiantuntija että valmennettava tekevät valmennettavan ansioluettelon pohjalta uramahdollisuuksien analyysin.
  • Analyysin pohjalta tehtävä tarkentava haastattelu, jossa käydään läpi valmennettavan uraa, tulevia uramahdollisuuksia sekä uraan liittyviä haaveita.
  • Analyysin ja haastattelun pohjalta urasuunnittelu yhteistyössä asiantuntijan kanssa.
  • Urasuunnittelun tulosten seuranta puhelimitse ja videoyhteyden välityksellä.