Työ saa tekijänsä
16.2.2021

Jotta työ saa tekijänsä

Yritystoiminnassa on tärkeää ennakoida tulevaa, tehdä suunnitelmia ja budjetoida. Henkilöstöhallinta ja osaajien resursointi on olennainen osa tulevaisuuden suunnittelua. Työelämän muuttuessa ja yrityksen kehittyessä osaavan työvoiman varmistaminen on jatkuvasti läsnä yrittäjän arjessa.

Muutosvalmius ja osaava työvoima on avain yrityksen onnistumiseen

Yrityksen kyky muutokseen, kehittämiseen ja osaajien hankkimiseen on uusi normaali. Hyvistä liiketoiminnan suunnitelmista huolimatta asiat voivat joskus mennä ennakoimattomalla tavalla. Haastavina aikoina yritystoiminta voi loppua kokonaan tai työntekijöitä liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden luomiseen ei uskalleta palkata.

Uusien työntekijöiden tarve ei johdu aina liiketoiminnan muutoksesta eikä kasvavasta osaamisen tarpeesta, vaan rekrytointi tulee eteen myös, kun työvoima itse hakeutuu muualle. Yhä vähemmän on työntekijöitä, jotka pysyvät samoissa työtehtävissä vuosikymmeniä. Harvaksi jäävät tilanteet, jossa työntekijä saatetaan eläkkeelle ja annetaan kunniakirja pitkän työuran päätyttyä yrityksessä.

Tänä päivänä työntekijät ovat hyvin tietoisia omasta osaamisestaan ja pyrkivät itse löytämään haasteita urakehitykselleen. Usein työntekijä hakeutuu kouluttautumaan täydentääkseen omaa osaamistaan ja silloin hänelle avautuu tehtäviä muualta. Tällöin yritys on jälleen rekrytoinnin tarpeessa.

Näitä tilanteita varten yrityksellä on hyvä olla kumppanina henkilöstöpalveluyritys. Kumppanuus mahdollistaa pitkän tähtäimen yhteistyön, joka perustuu luottamukseen, henkilökohtaiseen palveluun, yrityksen ydintoiminnan tuntemiseen sekä työvoiman tarpeen ennakoimiseen.

Henkilöstöpalveluyritys kumppanina

Työllistämisen riskit madaltuvat ulkoistamalla työvoiman rekrytointi ja yrityksen henkilöstöhallinta alan asiantuntijoille. Rekrytointipäätökset ovat jokaiselle yritykselle merkittäviä toimenpiteitä ja sisältävät aina riskejä. Tämän takia niihin kannattaa panostaa hyödyntämällä alan ammattilaisia.

Yhteistyössä henkilöstöpalveluyrityksen kanssa suunnitellaan sopivat palvelut yritykselle rekrytoinnin toteuttamiseksi. Yleisimmät palvelut ovat suorarekrytointi, työvoiman vuokraus ja ulkoistaminen.

Suorarekrytointi

Henkilöstöpalveluyritykselle voi ulkoistaa koko rekrytointiprosessin tai sen osa-alueet. Palvelua käytetään, silloin kun rekrytointi on aikaa vievää, tarvittava rekrytointiosaaminen ei riitä tai haettavaa työntekijää ei ole löytynyt.

Henkilöstöpalveluyritys hoitaa yrityksen puolesta työpaikkailmoituksen, työhakemusten kartoittamisen, haastattelut sekä profiloinnit. Rekrytoinnin ulkoistamisella yritykselle jää enemmän aikaa keskittyä oman bisneksen kehittämiseen ja operatiivisten asioiden hoitamiseen.

Työvoiman vuokraus

Henkilöstövuokraus on voimakkaasti kasvava tapa työntekijöiden hankkimiseen. Sen suosio perustuu ennen kaikkea joustavuuteen ja riskien minimoimiseen. Henkilöstöpalveluyritys toimii silloin työnantajana, jonka vastuulle jää palkanmaksu, vakuutukset, työterveys sekä mahdolliset sairaspäivärahat. Laskutus tapahtuu vuokratyöntekijän tekemien työtuntien perusteella. Menetelmä mahdollistaa työvoiman saatavuuden väliaikaisiin tehtäviin tai kausitöihin, mutta myös vakituisten työntekijöiden vuokraaminen on yhä yleisempää.

Henkilöstövuokraus sopii kaikenkokoisille yrityksille, toimialasta riippumatta. Tarvitaan sitten tilapäisiä tai vakituisia työntekijöitä, henkilöstöpalveluyrityksiltä löytyy siihen sopiva ratkaisu.

Ulkoistaminen

Henkilöstön ulkoistaminen on pohjimmiltaan kustannustehokasta yrittäjän ajan ja toiminnan käyttöä. Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon yritys voi keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa eli oman liiketoimintansa hoitamiseen. Lisäksi henkilöstöön liittyvien prosessien laatu paranee, kun ne uskotaan alan erikoisosaajien vastuulle.

Henkilöstön ulkoistamista käytetään monissa eri tilanteissa, jolloin ulkoistetaan koko henkilöstö tai tietyt tehtävät. Lisäksi ulkoistaminen voi olla vastaus erityisesti henkilöstöhallinnon joustavuutta kaipaaville yritykselle.

Työ saa tekijänsä

Kumppanuus ja luottamus henkilöstöpalveluyrityksen kanssa madaltaa työllistämisen kynnystä ja riskiä. Ulkoistamalla rekrytointi ja henkilöstöhallinta yritykselle jää aikaa keskittyä oman liiketoimintansa vahvistamiseen ja kehittämiseen. Samalla voidaan varmistaa osaavan työvoiman saatavuus yrityksen moninaisiin ja vaihteleviin tarpeisiin.

-Anu Laasanen, ToimitusjohtajaAvainsanat: , , , , , , ,